Hana Kletečková – Pražská vodohospodářská společnost a.s.